Borstelen kunstgras

Bij regelmatig gebruik van een kunstgras sportveld, moet de kunstgrasmat wekelijks geborsteld worden.

Schoonmaken kunstgras
Belangrijk is om vóór aanvang van het borstelen het veld zoveel mogelijk vrij te maken van organisch materiaal en afval. Dit kan met behulp van een bladblazer en/of hark. Wanneer het organische materiaal versnipperd raakt tussen het infill materiaal, kan dit op den duur zorgen voor de groei van algen en mos ed. Ga nooit borstelen als het veld nat is.  

Nut van borstelen
Met borstelen worden de vezels weer recht op geborsteld, wordt de bovenste laag van de infill los gemaakt en wordt de infll geëgaliseerd. De toplaag van de infill wordt met borstelen los gemaakt, waardoor de sporttechnische eigenschappen van de kunstgrasmat worden behouden.

Werkrichting borstelen
Wij raden aan om tijdens het borstelen regelmatig van werkrichting te wisselen (lengte, breedte en diagonaal). Ook is het van belang om de borstel goed te ontdoen van infill materiaal op het kunstgrasveld en dan bij voorkeur op de plekken waar de infill het meest is uitgespeeld (penaltyplekken). Het borstelen gebeurt met een snelheid van 10-15km per uur.

Borstelmachines
Al onze borstelmachines zijn ontwikkeld om zand/rubber/kurk ingestrooide velden los te borstelen.

Zie voor uzelf welke machine het beste bij uw kunstgrasveld past.