Kunstgras recyclen

In de afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van diverse kunstgrassystemen. Een essentieel en niet te missen onderdeel hiervan is het recyclen en hergebruiken van het infill materiaal inclusief het kunstgras. Rolugro is op dit gebied dan ook zeer betrokken en actief.

Schermafbeelding 2021-08-03 150808

Renovatie kunstgras

Een intensief bespeeld kunstgrasveld zal ongeveer 12 jaar meegaan. Dit is uiteraard afhankelijk van de bespelingsintensiteit en het uitgevoerde reguliere en specialistische onderhoud. Na deze periode zal het kunstgras verwijderd moeten worden om deze vervolgens te kunnen recyclen en/of hergebruiken. Rolugro beschikt over de mogelijkheden om het kunstgras te scheiden van het SBR rubber, zand en/of andere infill materialen.

Rolugro heeft speciale machines die de aanwezige infill zoals rubber en zand uit het kunstgras kunnen halen om deze vervolgens op een andere locatie van elkaar te scheiden. Het SBR rubber, zand of de andere infill materialen worden gewassen en hierna gescheiden. SBR kan vervolgens prima worden toegepast in nieuwe kunstgrasvelden, maar ook gebruikt worden voor het onderhoud van uw kunstgrasvelden.

Dit SBR rubber heeft vaak al jaren in een kunstgrasveld gelegen, dus deze is al schoon gespoeld door de jaren heen. Echter, het rubber wordt nog wel gewassen in de scheidingsinstallatie. Een prima product om te gebruiken voor een nieuwe cyclus van weer tenminste 12 jaar. Het SBR wordt gekeurd of het voldoet aan de huidige norm.

Daarbij komt nog dat het financiële voordeel hierin maximaal €20,00 per ton is uitgaande van 150 ton per veld. Het is dus een voordeel van € 3.000,00 maar het aanbrengen hiervan vergt meer tijd en energie, omdat het zand niet droog is. Ca. €0,30 per m2 x 7500 m2 = €2.250,00. Waarom zou iemand dit risico willen lopen voor een minimaal gewin?

Eliminator

Rolugro is in het bezit van een machine die de toplaag uit uw kunstgrasveld kan borstelen en opnemen. Voor een voetbalveld kunnen we de versleten TPE of EPDM laag uit een veld halen en vervolgens nieuw materiaal aanbrengen. Bij een tennisbaan kunnen we de zand toplaag opnemen als deze bijvoorbeeld erg vervuild is met algen/mos. Onze eliminator wordt ook ingezet tijdens totaalrenovaties. We halen dan eerst een gedeelte van de infill uit de toplaag zodat we met de Turfmuncher 2000 sneller een veld kunnen opnemen.

Hieronder kunt u zien hoe Rolugro te werk gaat met De Eliminator.

De Linecutter

Met deze specialistische machine kunnen we de kunstgrasmatten snijden voor de totale renovatie. Zoals vermeld snijden wij de matten ca. 2 meter breed.

Hieronder kunt u zien hoe Rolugro te werk gaat met De Linecutter.

Rolugro Turfmuncher 2000

Rolugro heeft voor het verwijderen van kunstgras een speciale machine. Deze machine neemt de kunstgrasmat ter plaatse op en klopt vervolgens de infill eruit. De kunstgrasmat wordt opgerold in de machine en is dan gereed voor transport. Dit transport is eenvoudig omdat het gewicht minimaal is.

Onze machine heeft een afmeting van 245 cm breed en 222 cm hoog. Deze is dus ook voor de kleinere objecten prima toepasbaar/functioneel zoals in de meeste gevallen bij indoor projecten.

De klant kan zelf bepalen wat er met het kunstgras gebeurt, maar de meeste infill is er uit en dat werkt wel zo prettig.

Hieronder kunt u zien hoe Rolugro te werk gaat met De Turfmuncher 2000

Vervolgproces recyclen

Het recyclen van kunstgras doen wij met meerdere samenwerkingspartners waarin iedere partner in dit proces zijn eigen specifieke kwaliteiten bezit. Rolugro is gespecialiseerd in het opnemen van kunstgras en is actief als het gaat om de ontwikkeling van het recyclen en reinigen hiervan. In dit laatste proces worden wij ondersteund door onze zeer deskundige partners. Door een nauwe samenwerking met onze partners, komen de juiste nieuwe inzichten en ideeën aanbod. Dit is volgens ons de enige manier om succesvol te kunnen ondernemen. 

Hieronder kunt u een klein fragment van het vervolgproces recyclen zien.