Indoor Soccer Court

Beschikt u over een lege hal of schuur? Wat dacht u er van om deze om te bouwen tot een Indoor Soccer Court. U maakt van een leegstaand gebouw weer een winstgevende bedrijfsactiviteit.